HOF ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงการปรับเปลี่ยนการใช้งานและการต่อเติมที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจึงได้มีการคำนวณเผื่อการรับน้ำหนักโครงสร้างที่เหมาะสมสำหรับการต่อเติมอีกทั้งเราใส่ใจในเรื่องของความแข็งแรงและความปลอดภัยในโครงสร้างทุกขั้นตอนการก่อสร้าง