ที่จอดรถ ถือเป็นประเด็นที่สำคัญ

อย่างหนึ่งของ OFFICE

 

           HOF ถูกออกแบบให้สามารถจัดสรรพื้นที่จอดรถภายในอาคารได้ 4-5 คัน  อีกทั้งยังมีการคำนึงถึงระบบการป้องกันน้ำท่วม โดยทีมงานสถาปนิกและวิศวกรผู้เช่ียวชาญ

 

           HOF มีหน้ากว้างถึง 6.3 เมตร  เพื่อตอบสนองต่อพื้นที่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยรูปแบบของ OPEN PLAN ที่มี DOUBLE SPACE สูงถึง 5.5 เมตร สร้างความต่อเนื่องไปถึงพื้นที่ชั้นลอย เพื่อรองรับการทำงานร่วมกันได้มากกว่า 20 คน