แนวคิดการออกแบบ 

 

1. เพราะชีวิตไม่ได้มีแค่ด้านเดียว

          SPACE และ FUNCTION ถูกออกแบบเพื่อตอบสนองการใช้งานทุกรูปแบบ  เหมาะสำหรับไม่ว่าจะใช้ทำเป็น บ้าน / ออฟฟิศ / หรือ HOME OFFICE ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้อยู่อาศัย

 

2. เพราะชีวิตมีทางเลือก

         HOF ถูกออกแบบพื้นผิวบางส่วนไว้สำหรับเป็นทางเลือก ในการปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย  อีกทั้งยังสามารถเติบโตไปพร้อมกับผู้อยู่อาศัย  ด้วยระบบโครงสร้างที่ถูกออกแบบโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ  สามารถรองรับการต่อเติมพื้นที่ใช้งานที่สามารถขยายได้ในอนาคต  

 

3. เพราะชีวิตต้องมีคุณภาพ

          HOF ใส่ใจถึงคุณภาพของการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง เช่น การเดินระบบสาย LAN รองรับการกระจายสัญญาณ INTERNET ไว้ทุกชั้น  พร้อมทั้งการเดินท่อน้ำยาและท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศไว้ในทุกส่วนที่จำเป็น  HOF ยังเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ เช่น กระจกเขียวตัดแสง ENERGY GREEN, ก๊อกน้ำและฝักบัวของ GROHE ที่มีการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน หรือแม้กระทั่งชุดบานพับมือจับประตูของ HAFELE